Data dodania: 03/10/2019

Na budowie obwodnicy Łańcuta wbito pierwszą łopatę. Wykonawcą prac jest Budimex, który zrealizuje inwestycję za 115 mln zł.  Trasa o długości 5,82 km ma być gotowa jesienią 2021 r.

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji ZRID, której uzyskanie planowane jest na koniec października br. Po uzyskaniu decyzji, wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. – Obecnie prowadzimy roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w możliwym do wykonania zakresie tak, abyśmy po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mogli przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac  – powiedział Jarosław Jochymek, dyrektor kontraktu, Budimex.

Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku DK94 w miejscowości  Głuchów, gdzie trwa usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu, rozbiórka nawierzchni, przygotowanie terenu, rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne.

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – 5 rond oraz budowę mostu na rzece Sawa, długość przeprawy wyniesie 33 m. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.