Data dodania: 27/10/2011

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez spółkę Budimex kontroli nad Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Spółka Budimex w Warszawie zajmuje się m.in. usługami deweloperskimi oraz budową dróg kołowych i szynowych. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury (PNI) w Warszawie działa na rynkach budowy i naprawy torów kolejowych. W wyniku koncentracji Budimex zakupi 100 proc. udziałów PNI od grupy kapitałowej PKP.