Data dodania: 23/02/2021

Budimex podjął decyzję o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Budimex Nieruchomości. Wartość transakcji wyniesie 1 mld 513 mln złotych. Nabywcą jest CP Developer S.àr.l. - spółka utworzona przez Cornerstone Partners i Crestyl Real Estate. Decyzja o sprzedaży udziałów została poprzedzona kilkumiesięcznym procesem przeglądu opcji strategicznych rozpoczętym w lipcu 2020 roku. We wrześniu ubiegłego roku zarząd Budimeksu podjął decyzję o pozyskaniu inwestora strategicznego. W grudniu wpłynęło pięć ofert nabycia Budimex Nieruchomości, po ich przeanalizowaniu wyłączność została udzielona jednemu oferentowi. Warunkiem zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej prawo do udziałów jest uzyskanie zgody UOKiK na dokonanie transakcji. Spółka Budimex Nieruchomości powstała w 2005 roku na bazie działalności deweloperskiej zapoczątkowanej przez Grupę Budimex w roku 1999. Od początku swej działalności wybudowała ponad 17500 mieszkań i lokali, posiada bank ziemi na poziomie ponad 6500 mieszkań. 

Pomimo wielu pozytywnych trendów na polskim rynku mieszkaniowym, zarząd Budimeksu zwraca uwagę na nadchodzące zmiany na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ewolucja oczekiwań klientów oraz ekspansja zagranicznych podmiotów wyspecjalizowanych w wynajmie instytucjonalnym, mogą zmienić model prowadzenia działalności w sektorze inwestycji deweloperskich. Budimex uważa, że nowy właściciel będzie w stanie skuteczniej zaadoptować się do możliwej transformacji rynku mieszkaniowego.

– Jako Budimex zamierzamy kontynuować działalność budowlaną polegającą na realizacji obiektów mieszkaniowych w formule generalnego wykonawstwa. Wartość portfela na koniec 2020 r. obejmująca kontrakty mieszkaniowe wynosiła 764 mln zł (z czego wartość kontraktów realizowanych na rzecz Budimex Nieruchomości wynosiła 580 mln zł). Nasze biuro handlowe aktualnie prowadzi negocjacje z Budimex Nieruchomości dotyczące realizacji kolejnych projektów. Liczymy, że po transakcji nasza współpraca z Budimex Nieruchomości będzie nadal kontynuowana z korzyścią dla obu podmiotów – podaje zarząd Budimeksu.

Środki ze sprzedaży segmentu deweloperskiego mogą wspierać dalszą dywersyfikacja biznesową Grupy Budimex, ale decyzja o ich finalnej alokacji należy do akcjonariuszy. Zarząd Budimeksu widzi kilka możliwości inwestycyjnych w obszarze segmentu usług. Roczna sprzedaż w tym segmencie  przekroczyła 600 milionów złotych, a aktualna rentowność operacyjna wynosi 11-12%. W planach są przejęcia co najmniej jednej mniejszej firmy z branży gospodarki odpadami. W dłuższej perspektywie Budimex planuje także dywersyfikację geograficzną w ramach segmentu budowlanego. Grupa bierze pod uwagę rynek niemiecki, czeski i słowacki. Dodatkowo analizowana jest możliwość zaangażowania się w budowę farm wiatrowych albo fotowoltaicznych – jako wykonawca, ale także jako inwestor.