Data dodania: 08/01/2021

Zarząd Budimeksu poinformował, że spółka zależna - Budimex Nieruchomości w IV kwartale 2020 r. zawarła 473 umowy przedwstępne sprzedaży mieszkań, w porównaniu z 369 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r. Tym samym w 2020 r. spółka zawarła 1672 umowy, w porównaniu z 1655 umowami zawartymi w roku poprzednim.

Z kolei liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w IV kwartale 2020 r. wyniosła 199, w porównaniu z 305 umowami zawartymi w IV kwartale 2019 r. W okresie 12 miesięcy 2020 r. spółka zawarła 1286 umów, w porównaniu z 1534 umowami zawartymi w roku poprzednim.

W ocenie zarządu Budiemksu bardzo dobry wynik przedsprzedaży mieszkań w 2020 roku jest efektem szerokiej oferty mieszkaniowej, jak i strukturalnego popytu na mieszkania w największych miastach. Liczba zawartych aktów notarialnych jest zgodna z harmonogramem przekazań założonym przez spółkę.