Data dodania: 04/05/2021

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Budimex wypracowała wzrost zysku netto o o 47 mln zł i poprawiła rentowność z 2,4% do 4,4%. W tym okresie budowlana grupa pozyskała kontrakty o wartości 993 mln zł.

– Odnotowaliśmy wzrost zysku brutto Grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 36 milionów złotych w pierwszym kwartale 2020 roku do 55 milionów złotych w pierwszym kwartale 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 2,4% do 4,4%. W tym samym czasie zysk netto wzrósł o 47 milionów złotych, co jest efektem istotnej poprawy wyniku w ramach działalności zaniechanej, czyli segmentu deweloperskiego. Odnotowaliśmy spadek przychodów ze sprzedaży Grupy o 15,3%, przy czym przychody w segmencie usługowym wzrosły o 27,2%, a  w obszarze budowlanym spadły o 17,3%. Niższe tempo realizowanych prac budowlanych wynikało przede wszystkim z trudniejszych warunków pogodowych na początku roku oraz z rozkładu harmonogramu prac projektowych na drogowych kontraktach „projektuj i buduj” – komentuje wyniki pierwszego kwartału br. Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 1 180 mln zł, notując spadek o 17,3%. – W ostatnich miesiącach obserwujemy niepokojące trendy w zakresie cen materiałów, w szczególności stali,  ropy i ropopochodnych (w tym asfaltu) czy styropianu. W konsekwencji, przy utrzymujących się niskich cenach ofertowych, rentowność branży w najbliższych kwartałach może być pod presją. W pierwszym kwartale 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 993 milionów złotych, natomiast w „poczekalni” mamy kolejne zlecenia o wartości przeszło 3 miliardów złotych. Największe projekty z szansą na podpisanie to linia kolejowa E75 Białystok – Ełk (587 milionów złotych, oferta oceniona najwyżej) oraz droga ekspresowa S6 Leśnice – Bożepole Wielkie (584 miliony złotych, oferta oceniona najwyżej) – wylicza Dariusz Blocher.

W segmencie drogowym firma jest na kilku istotnych zleceniach w fazie projektowania lub oczekuje na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W kwietniu Budimex podpisał kontrakt na budowę fragmentu Obwodnicy Trójmiasta S6 (581 milionów złotych) oraz kluczowy kontrakt pod kątem wzmacniania naszej pozycji na rynku hydrotechnicznym – II etap przekopu przez Mierzeję Wiślaną o wartości 467 milionów złotych. Na koniec marca 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła poziom 12,8 mld zł.

– Wchodzimy w sezon budowlany z portfelem zamówień na poziomie 12,8 mld zł. Analizując aktualny portfel zamówień, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót spodziewamy się, że kolejne kwartały powinny przynieść poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży – podkreśla Blocher. – W kolejnych kwartałach będziemy koncentrować się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo, terminowość realizacji i wysoką jakość efektów pracy. Wyzwaniem będzie odpowiednie zarządzanie i kontrola kosztów, aby ograniczyć ryzyka związane ze wzrostem cen materiałów. Dodatkowo, jednym z celów na najbliższe miesiące jest finalizacja procesu przeglądu opcji strategicznych w segmencie deweloperskim i dostosowanie modelu biznesowego Grupy do nowych warunków. Jednocześnie pracujemy nad nowymi projektami biznesowymi w Polsce i za granicą oraz rozwijaniem przedsięwzięć w formule PPP.