Data dodania: 10/09/2020

PKP przekazały wykonawcy plac budowy dwóch dworców systemowych - w Biadolinach Szlacheckich i Sterkowcu. To kolejne inwestycje dworcowe w Małopolsce - po modernizacji obiektu w Miechowie i zrealizowanym od podstaw budynku w Oświęcimiu.

Budowa nowych dworców w Biadolinach i Sterkowcu jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Koszt inwestycji to odpowiednio 4,25 mln zł i 4,69 mln zł. Wykonawcą budowy nowych dworców jest konsorcjum firm Heli Factor i MERX. Planowany termin ich zakończenia to wiosna 2021 roku.

Dworzec systemowy PKP w miejscowości Sterkowiec w Małopolsce.

Obydwa dworce są realizowane w trybie „projektuj i buduj” w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego projektu PKP. Zastąpią one stare budynki dworców, które zostaną wyburzone. Nowe obiekty w Sterkowcu i Biadolinach zyskają współczesną i nowoczesną formę architektoniczną. Dworzec w Sterkowcu zaprojektowano jako budynek parterowy, składający się z dwóch części połączonych wiatą. Pierwsza z nich to część dworcowa, w której będą mieścić się poczekalnia oraz toalety ogólnodostępne. W drugiej części, tzw. miejskiej, będzie niewielki lokal komercyjny. Pod wiatą zlokalizowane zostaną również stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów. Nowy dworzec w Biadolinach będzie nieco mniejszy. Pod wiatą, oprócz stojaków rowerowych i stacji napraw rowerów, znajdzie się pawilon z poczekalnią oraz toaletami. W bryłach obydwu nowych budynków zaprojektowano wieże zegarowe o wysokości 8 m.  

Na obydwóch dworcach będzie zainstalowane energooszczędne oświetlenie. Nowy dworzec w Sterkowcu zostanie dodatkowo wyposażony w pompę ciepła woda-powietrze, system pozwalający na wykorzystanie wód opadowych jako wody do spłukiwania toalet, a także 12 paneli fotowoltaicznych na dachu do pozyskiwania „zielonej” energii.

– Dworce w Biadolinach i Sterkowcu to kolejne dworce w Małopolsce, gdzie rozpoczną się niebawem prace budowlane. Podobnie jak oddany niedawno w tym regionie dworzec w Oświęcimiu będą one realizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, czyli dworców nowoczesnych, komfortowych i proekologicznych. Obecnie prace budowlane toczą się również na dworcu Kraków Swoszowice, a w trakcie prac projektowych jest m.in. duża grupa obiektów dworcowych w Dolinie Popradu – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP.