Data dodania: 22/05/2020

Spółka Atal w pierwszym kwartale 2020 r. zakontraktowała o 56 lokali więcej niż przed rokiem, wydała ich 473. Zarząd dewelopera zakłada, że to końca roku będzie mogła przekazać ponad 3 tys. jednostek.

W pierwszych trzech miesiącach br. Atal wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 185,8 mln zł i 22,4 mln zł zysku netto. Potencjał przekazań na ten rok wynosi ok. 3,8 tys. mieszkań.

– Grupa Atal na koniec marca br. posiadała na rachunkach powierniczych i w dostępnych limitach kredytowych 237 mln zł. Od stycznia do marca zostały wydane 473 lokale. Łączny potencjał przekazań na II, III oraz IV kwartał tego roku wynosi jeszcze ponad 3 tys. lokali, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki finansowe w następnych okresach sprawozdawczych. Sytuacja epidemiczna istotnie wpływa na czas uzyskiwania decyzji administracyjnych. W związku z tym lokale, z szeregu inwestycji ukończonych w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku, będą uwzględnione w przychodach spółki dopiero w kolejnych miesiącach – mówi Zbigniew Juroszek, prezes spółki Atal.

Atal w pierwszym kwartale 2020 roku zakontraktował 762 lokale wobec 706 lokali przed rokiem. Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (186), Poznaniu (155) i Warszawie (134). Założenia spółki na 2020 rok przewidują, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie – zbliżonym do wyniku z 2019 roku. Deweloper nie zmienia celu sprzedażowego na ten rok do zakończenia epidemii, wówczas nastąpi jego weryfikacja.

Od początku 2020 roku Atal wprowadził do sprzedaży 4 projekty z 994 lokalami: Nowe Miasto Jagodno III i Atal City Square we Wrocławiu, Atal Bosmańska w Trójmieście oraz Apartamenty Drewnowska 43 IV w Łodzi. Na koniec marca br. oferta dewelopera to 4333 lokale.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią Atal zmienił jednorazowo politykę dywidendy odnośnie zysku wypracowanego w 2019 roku. Zarząd rekomenduje przekazanie wyniku z zeszłego roku na kapitał zapasowy.