Data dodania: 25/07/2022

Centralny Port Komunikacyjny zamknął postępowanie na wybór inżyniera kontraktu dla budowy 12 „szprych” kolejowych w całej Polsce. Spółka wyłoniła 20 wykonawców, którzy zrealizują poszczególne zadania. Szacowana wartość całego kontraktu to 2,5 mld zł.

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 postępowania komisja przetargowa wyłoniła 20 wykonawców (w tym 3 konsorcja – łącznie 23 firmy), którzy wykazali się największym doświadczeniem i kwalifikacjami zespołów. Szacowana wartość zamówień, które będą realizowane na podstawie podpisanej z tymi przedsiębiorcami umowy ramowej, to około 2,5 mld zł netto.

Inwestycje kolejowe CPK maja objąć prawie 2000 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy.

Wśród firm wyłonionych w postępowaniu znalazły się: INKO Consulting, MGGP, AECOM Polska, SAFEGE, Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor, EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych, Transprojekt Gdański– Lider Konsorcjum, Systra, Ayesa Polska, DTŚ, BBF  – Lider Konsorcjum i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, Multiconsult Polska, TPF, DOHWA ENGINEERING i Korea National Railway, Egis Poland, FONON, Firma Menadżersko – Konsultingowa KOLMEN, Sweco Polska oraz ECM Group Polska. 


Wyłonione w przetargu firmy będą mogły ubiegać się, w ramach zawartej umowy ramowej, o poszczególne zadania cząstkowe przy budowie 12 „szprych” kolejowych w całej Polsce. Znacząco przyspieszy to wybór potencjalnych wykonawców robót od etapu projektowania, przez realizację, aż po gwarancję i rękojmię (w ramach opcji)

– Profesjonalny nadzór przy tak dużej inwestycji, jaką jest budowa 2000 km nowych linii kolejowych, jest kluczowy dla jakościowo najlepszego i sprawnego ich przeprowadzenia – dodaje Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Programu Kolejowego w spółce CPK.

Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

Program inwestycji kolejowych CPK zakłada wybudowanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Inwestycje kolejowe CPK mają umożliwić dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.